ЗАЯВЛЕНИЕ ПРЕЗИДЕНТА УКРАИНЫ

Дорогі співвітчизники! 

У нас з вами були різні випробування. Але сьогоднішнє, мабуть, найважче з них. Сталася біда - загинули люди. І це великий біль і трагедія для кожного з нас. Однак і це ми разом мусимо пережити і подолати. 

З самого початку нинішнього протистояння я закликав до діалогу, будучи категоричним противником силових варіантів, а тим паче - кровопролиття. Це мій життєвий принцип - жодна влада не варта й краплі пролитої за неї крові. Саме цим принципом я керувався у 2004-му році, коли зупинив своїх прихильників від зіткнення з прихильниками мого опонента. Тому і в нинішньому конфлікті я робив ставку на діалог. Бо Господь дав людині мову для того, щоб вона могла порозумітися з іншою людиною. 

Повинен сказати, що певний діалог таки відбувся. Ми реалізували дві амністії - першу після грудневих подій. І другу, що вступила в дію 17 лютого. Треба ж було опозиційним лідерам так зробити, що вже наступного дня, 18 лютого, вони закликали радикальну частину майдану до збройної боротьби. Опозиціонери не лише не дочекалися відкриття засідання парламенту, на якому повинні були голосуватися закони, які змінили б Україну. Вони навпаки – заблокували Верховну Раду, не давши можливості ухвалити ці зміни. Поставили вимогу - всю владу опозиції і негайно. Не маючи на це мандату народу, в незаконний спосіб, порушуючи Конституцію України, ці, з дозволу сказати, політики, вдаючись до погромів, підпалів і вбивств, намагалися захопити владу. 

Опозиційні лідери знехтували основним принципом демократії - владу здобувають не на вулицях чи майданах, а лише на виборчих дільницях. Я не раз говорив їм - незабаром вибори. Якщо народ довірить вам - будете при владі. Якщо не довірить - не будете при владі. Але і перше, і друге має статися в законний спосіб, так, як велить Конституція України. 

Межу вони перейшли, коли закликали людей до зброї. А це - кричуще порушення закону. І законопорушники повинні стати перед судом, який визначить їм міру покарання. Це не моя забаганка, це мій обов'язок як Гаранта Конституції - забезпечити мир в країні, спокій громадян і справедливість стосовно кожного. 

Виходячи з цього, я ще раз закликаю лідерів опозиції, які переконують , що вони теж прагнуть мирного врегулювання, негайно відмежуватися від тих радикальних сил, які провокують кровопролиття і зіткнення з правоохоронними органами. Або, у разі, якщо вони не бажають відмежовуватися - визнати, що вони підтримують радикалів. І тоді з ними буде інша розмова. 

Скажу щиро, у мене бувають радники, які намагаються мене схилити до жорстких варіантів - до застосування сили. Але я завжди вважав застосування сили помилковим підходом. Є кращий і більш ефективний спосіб - знайти спільну мову. Піти на компроміс. Домовитися. Я вже казав не раз, що у такому випадку дещо втратить влада. Втратить і опозиція. Але виграє Україна. 

Я наполегливо закликав утриматися від радикальних дій. Але мене не почули. 

Повторюю і звертаюсь знову. Ще не пізно дослухатися. Ще не пізно зупинити конфлікт. 

Так, ми вже не повернемо загиблих. Так, ми вже заплатили дуже дорогу ціну за амбіції тих, хто рветься до влади. Але щоб ціна не була ще вищою, закликаю – схаменіться! Треба сідати за стіл переговорів і рятувати Україну. Бо прийдешні покоління нам не простять, якщо ми зруйнуємо державу, яка має належати їм - нашим нащадкам. 

Дорогі співвітчизники! Дорогі люди, які втратили рідних і близьких у цьому безглуздому конфлікті, дозвольте мені висловити вам глибоке співчуття. Я знаю, що словами горю не зарадиш. Я розумію, яка страшна трагедія вас спіткала. Але я хотів би, щоб ви відчували в ці хвилини мою підтримку і мій щирий жаль. 

Зараз всі ми повинні усвідомити одне - навіть найбільш жорстке протистояння закінчиться. А Україна має залишитися навіки. У цьому наше завдання. І це - наша головна і найперша мета. 

Оригинал Дорогие соотечественники! 

У нас с вами были разные испытания. Но сегодняшнее, пожалуй, самое сложное из них. Случилась беда - погибли люди. И это большая боль и трагедия для каждого из нас. Однако и это мы вместе должны пережить и преодолеть. 

С самого начала нынешнего противостояния я призвал к диалогу, будучи категорическим противником силовых вариантов, а тем более - кровопролитие. Это мой жизненный принцип - ни одна власть не стоит и капли пролитой за нее крови. Именно этим принципом я руководствовался в 2004-м году, когда остановил своих сторонников от столкновения со сторонниками моего оппонента. Поэтому и в нынешнем конфликте я делал ставку на диалог. Ибо Господь дал человеку язык для того, чтобы она могла найти общий язык с другим человеком. 

Должен сказать, что определенный диалог все-таки состоялся. Мы реализовали две амнистии - первую после декабрьских событий. И вторую, вступила в силу 17 февраля. Надо же было оппозиционным лидерам так сделать, что уже на следующий день, 18 февраля, они призвали радикальную часть майдана к вооруженной борьбе. Оппозиционеры не только не дождались открытия заседания парламента, на котором должны были голосоваться законы, которые изменили бы Украину. Они наоборот - заблокировали Верховную Раду, не дав возможности принять эти изменения. Поставили требование - всю власть оппозиции и немедленно. Не имея на это мандата народа, незаконным способом, нарушая Конституцию Украины, эти, с позволения сказать, политики, прибегая к погромов, поджогов и убийств, пытались захватить власть. 

Оппозиционные лидеры пренебрегли основным принципом демократии - власть получают не на улицах или площадях, а только на избирательных участках. Я не раз говорил им - скоро выборы. Если народ доверит вам - будете при власти. Если не доверит - не будете при власти. Но и первое, и второе должно произойти в законный способ, так, как велит Конституция Украины. 

Границу они перешли, когда призывали людей к оружию. А это - вопиющее нарушение закона. И законопорушники должны предстать перед судом, который определит им меру наказания. Это не моя прихоть, это мой долг как Гаранта Конституции - обеспечить мир в стране, спокойствие граждан и справедливость в отношении каждого. 

Исходя из этого, я еще раз призываю лидеров оппозиции, которые убеждают , что они тоже стремятся к мирному урегулированию, немедленно отмежеваться от тех радикальных сил, которые провоцируют кровопролития и столкновения с правоохранительными органами. Или, в случае, если они не желают уходить - признать, что они поддерживают радикалов. И тогда с ними будет другой разговор. 

Скажу честно, у меня бывают советники, которые пытаются склонить меня к жестких вариантов - до применения силы. Но я всегда считал применения силы ошибочным подходом. Есть лучший и более эффективный способ - найти общий язык. Пойти на компромисс. Договориться. Я уже говорил не раз, что в таком случае несколько потеряет власть. Потеряет и оппозиция. Но выиграет Украина. 

Я настоятельно призвал воздержаться от радикальных действий. Но меня не услышали. 

Повторяю и обращаюсь снова. Еще не поздно прислушаться. Еще не поздно остановить конфликт. 

Так, мы уже не вернем погибших. Так, мы уже заплатили очень дорогую цену за амбиции тех, кто рвется к власти. Но чтобы цена была еще выше, призываю - опомнитесь! Надо садиться за стол переговоров и спасать Украину. Потому что грядущие поколения нас не простят, если мы разрушим государство, которое должно принадлежать им - нашим потомкам. 

Дорогие соотечественники! Дорогие люди, которые потеряли родных и близких в этом бессмысленном конфликте, позвольте мне выразить вам глубокое соболезнование. Я знаю, что словами горю не поможешь. Я понимаю, какая страшная трагедия вас постигла. Но я хотел бы, чтобы вы чувствовали в эти минуты мою поддержку и моему искреннему сожалению. 

Сейчас все мы должны осознать одно - даже наиболее жесткое противостояние закончится. А Украина должна остаться навеки. В этом наша задача. И это - наша главная и первейшая цель.

http://www.echo.msk.ru/blog/echomsk/1261710-echo/

19 Февраля 2014
Поделиться:

Комментарии

Кузнецов Анатолий , 19 Февраля 2014

Беспомощное Интернет-обращение спрятавшегося Януковича показывает: бандеровский мятеж в Киеве победил.

Михаил Делягин отметил: "Бандеровцы пошли на резкое обострение ситуации в Киеве, по сути дела, на открытую попытку переворота после того, как Меркель встретилась с руководителями так называемой "оппозиции". Возможно, она дала прямую санкцию на фашистский переворот, возможно - ее неправильно поняли. Но факт, что радио "Свобода" в 0:59 19 февраля сообщило: глава МИД Германии потребовал от Евросоюза рассмотреть персональные санции против виновных в насилии на Украине - явно против представителей законной власти, а не против путчистов. Убито уже не менее двух десятков человек, в том числе инженер в захваченном бандитами офисе "партии регионов" и 9 милиционеров.

Боясь разрядки напряженности и достижения соглашений с властью, бандеровцы с Евромайдана спровоцировали резкое обострение событий и перешли к убийствам сотрудников правоохранительных органов и мирных граждан.

При фееричном отсутствии Януковича, который, похоже, просто спрятался, боясь за свои активы в Европе, реакция правоохранительных структур частична и непоследовательна, что лишь увеличивает число жертв, обеспечивает информационно-пропагандистскую поддержку бандеровцам и укрепляет их позиции.

Власть не использовала фантастический подарок, сделанный ей оппозицией, грубо растоптавшей все договоренности и перешедшей к насилию, не использовала ни в силовом, ни в информационно-политическом плане.

Соответственно, нет никакой уверенности, что она вообще существует.

Если в этих условиях либеральная тусовка, контролирующая социально-экономическую политику России, перечислит на Украину очередной транш, - это представится весьма убедительным аргументом в пользу того предположения, что российский либеральный клан финансирует деньгами нашего государства не столько Украину, сколько ее мятежников.

Запад пытается втянуть Россию в гражданский конфликт в Киеве; допускать этого нельзя, однако украинская государственность должна быть восстановлена - и лучше без Януковича, не демонстрирующего ничего, кроме трусости, чем с ним.

Командущий внутренними войсками Украины Шуляк, пригрозивший осуществляющим государственный переворот бандитам, прикрывающимся обманутыми ими мирными жителями, применением оружия, производит впечатление едва ли единственного вменяемого человека из всего украинского руководства. Однако он не выполнил своего обещания.

Украинская государственность должна быть восстановлена - и лучше без прячущегося Януковича, чем с ним. Самое ужасное, что, если бы Киев освободили от бандитов, Янукович мог затем "зачистить" тех, кто это сделает, - просто для того, чтобы выслужиться перед Евросоюзом и сохранить европейские активы своей семьи.

Однако то, что Евромайдан не разогнан минувшей ночью, представляется концом государственной власти на Украине и победой бандеровского мятежа. Теперь милиционеров в рамках "торжества европейских ценностей" будут убивать и дальше, - абсолютно безнаказанно, - затем придет очередь членов партии регионов, затем сочувствующих России, затем не-украинцев, затем украинцев с недостаточно восторженным образом мыслей. Проходили.

Беспомощное Интернет-обращение спрятавшегося Януковича показывает: бандеровский мятеж победил. Украина падает в мрак "демократического Средневековья"; в ближайшие три года она превратится в подобие прибалтийских диктатур периода между Первой и Второй мировыми войнами, в которой просто нельзя будет жить. Виноватой, естественно, будет Россия и русские. Нам придется вспомнить, как в укромных курортных местах Крыма на день освобождения Харькова избивали всех, кто не говорил по-украински, включая девушек (и это в Советском Союзе!)"

Your text to link...

Для загрузки изображений необходимо авторизоваться

Материалы категории
Pro верхи

Архив материалов